Setari Cookie-uri

Etapele principale ale construirii unui sistem de canalizare

Un sistem de canalizare colectează apa menajeră și reziduală, pentru ca într-o etapă secundară să o elimine fie într-o rețea de canalizare publica, fie într-un spațiu de canalizare propriu. Implementarea unui astfel de sistem se realizează conform anumitor criterii, ce pot să difere de la un proiect la altul, iar procesul de construcție propriu-zis este structurat pe etape importante.

1. Sisteme de canalizare cu dinamici diferite

În funcție de racordarea acestora la alte sisteme de colectare și/sau transport al apelor uzate dintr-un imobil, sistemele de canalizare sunt de mai multe feluri. Acestea se pot conecta fie la o fosă septică proprie, fie la o rețea publică de canalizare, în funcție de criterii precum: altitudinea, capacitatea de conectare la o infrastructură deja existentă sau bugetul alocat proiectului.

Sistemele de canalizare racordate la rețeaua publică

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, actualizată în 2015, trasează cadrul legal pentru “înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării / prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților.”

Citește și:

Racordarea unui sistem privat de canalizare la o infrastructură tehnico-edilitară specifică are drept scop eliminarea apelor uzate din gospodării și epurarea acestora, conform normelor de mediu în vigoare la nivelul UE. În România, rețelele de canalizare publice sunt prezente în majoritatea zonelor urbane, însă în mediul rural, infrastructura specifică poate lipsi. Într-un astfel de context, se pot implementa sisteme pentru colectarea în regim propriu a apelor uzate.

Sistemele de canalizare racordate la o fosă septică

Aceste sisteme au rolul de permite direcționarea apele uzate către spații de colectare special amenajate - fosele septice - acolo unde racordarea la o rețea publică nu este posibila. Fosele septice se îngroapă în sol, iar alegerea acestora se poate baza pe anumite criterii importante pentru eficiența lor: materialul din care sunt realizate, gradul de utilizare, buget etc

Citește și:

Fosele septice sunt sisteme ce pot include în structura: departamente pentru colmatarea reziduurilor, cămine de inspecție, conducte de aerisire, racorduri, țevi și alte elemente importante pentru funcționare (comanda teava corugata 315 pentru cămin). Conținutul va fi vidanjat cu o anumită frecvență, raportata la capacitatea fosei și gradul de utilizare.

2. Proiectarea unui sistem de canalizare

Această etapă incipientă a proiectului este la fel de importantă ca cele ale construirii propriu-zise. Dacă imobilul se află în apropierea unei rețele publice de canalizare, racordarea este simplu de realizat, conform legislației în vigoare.

Dacă este necesară dezvoltarea propriului sistem, se recomandă colaborarea cu o firmă specializată în astfel de lucrări, astfel încât să se identifice care sunt cele mai bune soluții pentru specificul proiectului respectiv:

Citește și:
 • dimensiunile sistemului de canalizare;
 • înclinarea terenului în care se va îngropa;
 • numărul de puncte pentru colectarea apelor reziduale;
 • arhitectura traseului conductelor de evacuare;
 • simplitatea cu care se realizează vidanjarea.

3. Etapele construirii sistemului de canalizare

După ce proiectul a fost realizat, acest proces complex va continua cu următoarele etape:

Obținerea autorizațiilor

Pentru demararea lucrărilor în condiții de legalitate, este necesară eliberarea unor documente importante: certificatul de urbanism și autorizația de construcție. Acestea se obțin de la autoritățile locale.

Procurarea materialelor

Materialele necesare pentru instalarea unui sistem de canalizare sunt: țevile, racordurile, robineții, anumite soluții pentru izolarea acestora, ciment și nisip pentru căminul de vizitare. Alte utilaje și unelte necesare: lopeți, cazmale, târnăcoape sau chiar un excavator.

Citește și:

Se recomandă consultarea specialiștilor în domeniu, pentru a se achiziționa cele mai bune materiale, contra unor costuri ce pot fi încadrate fără probleme în bugetul de construcție.

Delimitarea traseelor pentru conducte

Se vor trasa pe teren șanțurile respective, printr-o marcare cu ajutorul unor țăruși fixați în sol, la distanțe egale. Între aceștia se va lega o sfoară. Axul fiecărui șanț va fi stabilit cu ajutorul unui fir de plumb. Ramificațiile sistemului de canalizare și centrele căminelor se vor marca tot cu țăruși.

Realizarea săpăturilor pentru trasee

Se vor săpa șanțuri și gropi, ținându-se cont de faptul că este necesară obținerea unei pante de 1-2%, astfel încât apa uzată colectată să poată fi direcționata prin gravitație către rezervoare.

Citește și:

Montarea țevilor

Urmează acum etapa în care țevile de racordare, cu un diametru corespunzător gabaritului construcției, sunt montate. Acestea se fixează în sol, pe un pat de nisip, astfel încât șocurile la care pot fi expuse să poată fi cât mai bine amortizate.

De asemenea, cu ajutorul acestuia, pot fi corectate cu simplitate deviațiile de pantă. După ce au fost racordate, țevile sistemului de canalizare se acoperă bine cu un strat de nisip, peste care se pune la final pământ și apoi se bătătorește bine.

Pregătirea rezervorului

În ultimă etapă a acestui proiect, se montează fosa septică pentru colectarea apei reziduale, într-un spațiu săpat și cimentat în prealabil. Deoarece este un corp voluminos și greu, poate fi coborâtă cu ajutorul unei macarale, sub atenta supraveghere a echipei.

Citește și:

  Construirea unui sistem de canalizare reprezintă un proces complex, realizat cu ajutorul unei echipe de specialiști. Apelează la o echipă cu experiență în acest domeniu, astfel încât acest sistem să asigure eficiență și durabilitate, contra unor costuri de întreținere foarte avantajoase.

  Vizionare placuta


  Kudika
  12 Februarie 2023
  Echipa Kudika
  Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:

  Ti-a placut acest articol?

  Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.