Versete biblice pentru momentele în care simți că sufletul tău nu mai poate

Citește aceste versete biblice când ai nevoie să îți liniștești inima

Cele mai frumoase versete din Biblie

Poze cu versete biblice

Versete biblice scurte

Versete biblice: Fericirile

În cele mai grele momente ale vieții, mulți dintre ei își găsesc alinarea și speranța în cuvintele sfinte ale Bibliei. Dacă simți că ești într-o perioadă dificilă a vieții, nu uita că nu ești singură. Dumnezeu îți poartă întotdeauna de grijă și are un plan pentru tine, chiar dacă pare greu de crezut atunci când suferi.

Cele mai frumoase versete din Biblie

”Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.``,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.`` - Matei 22:37-40

Retail jobs

Domnul este lumina şi mîntuirea mea:de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele:de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperişul cortului Lui, şi mă va înălţa pe o stîncă. Psalmi 27:1, 5

”Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.” - 1 Petru 4:8

”Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste.” - 1 Ioan 4:7, 8

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii. - Matei 7:12

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii. Coloseni - 3:13, 14

În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sînteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decît aurul care piere şi care totuş este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobîndi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mîntuirea sufletelor voastre. - 1 Petru 1:6-9

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. - Iacob 5:16

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s'ar zgudui pămîntul, şi s'ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s'ar ridica pînă acolo de să se cutremure munţii. - Psalmi 46:1-3

Versete biblice: Fericirile

1. Fericiti cei saraci cu duhul, ca acelora este imparatia cerurilor.
2. Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia.
3. Fericiti cei blanzi, ca aceia vor mosteni pamantul.
4. Fericiti cei ce flamanzesc si inseteaza de dreptate, ca aceia se vor satura.
5. Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui.
6. Fericiti cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
7. Fericiti facatorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
8. Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca aacelora este imparatia cerurilor.
9. Fericiti veti fi va vor ocari si va vor prigoni vor zice tot cuvantul rau impotriva voastra, mintind, pentru Mine. Bucurati-va si va veseliti, ca plata voastra multa este in ceruri. (Matei 5, 3-12)

Versete biblice scurte

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. - Romani 12:9

Iisus a răspuns: ,,Tu zici: ,Dacă poţi!`... Toate lucrurile sînt cu putinţă celui ce crede!`` - Marcu 9:23

Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este lipsit de putere. - Luca 1:37

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. - Romani 12:17

Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele. - Psalmi 34:4

Spuneţi celor slabi de inimă: ,Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mîntui.`` - Isaia 35:4

Nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. - Isaia 41:10

În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvîrşită izgoneşte frica; pentrucă frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n'a ajuns desăvîrşit în dragoste. - 1 Ioan 4:18

Căci Dumnezeu nu ne -a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 2 Timotei 1:7

Poze cu versete biblice

versete bibliceversete bibliceversete bibliceversete bibliceversete biblice

Foto PopTika/ Shutterstock

Foto prima pagină Romolo Tavani/ Shutterstock

Vizionare placuta


Kudika
23 Iunie 2022
Echipa Kudika
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:

Ti-a placut acest articol?

Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.


Setari Cookie-uri