Advertorial Procedura pentru corectarea erorilor contabile

Procedurile de înregistrare a documentelor financiar-contabile, multitudinea conturilor și a tipurilor de obligații din sfera economică determină, adesea, apariția de erori.

Poate fi vorba despre greșeli matematice, aplicarea incorectă a politicilor contabile, preluarea bazei de date dintr-un program informatic contabil în altul sau completarea neadecvată a documentelor de plată. Astfel de greșeli pot fi majore sau nesemnificative, însă, trebuie corectate în conformitate cu legislația în vigoare. Iată ce trebuie să știi despre procedura pentru rectificarea erorilor contabile.

Când se corectează erorile constatate în contabilitate

Greșelile din contabilitatea unei firme se pot referi la exercițiul financiar curent sau la cele precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data identificării lor, pe seama contului de profit și pierdere prin stornarea operațiunilor greșite, și înregistrarea celor corecte. Greșelile semnificative, cele care ar putea influența deciziile economice, luate pe baza situațiilor financiare anuale, se pot rectifica ținând cont de rezultatul raportat. La fel se corectează și erorile nesemnificative, doar că, acestea nu influențează informațiile financiar-contabile. Rectificarea greșelilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții, chiar dacă a fost depășit termenul pentru depunerea bilanțului.

Principiul intangibilității, unul dintre principiile generale ce țin de raportarea financiară, prevede ca bilanțul de deschidere al fiecărui exercițiu financiar să corespundă, întocmai, cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. În situația modificării politicilor contabile și corectării anumitor erori contabile aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Cum se efectuează corectarea documentelor contabile

Situațiile financiare sau raportările contabile se pot corecta prin depunerea unui alt set al acestora, atunci când se constată că au fost completate greșit denumirea entității, codul unic de înregistrare, activitatea CAEN, forma de proprietate, indicatorii raportați prin formularul "Bilanț" și "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente sau numărul de salariați ori alți indicatori raportați prin formularul "Date informative". De asemenea, se aplică același lucru și dacă au fost depuse situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric ori în alte cazuri, cum ar fi transmiterea electronică de date contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege ori transmiterea unor date eronate.

În cazul documentelor fizice, se poate realiza corectarea erorilor prin tăiere cu o singură linie a greșelii, iar, alături, se trece textul sau cifra corectă și semnătura persoanei care a rectificat actul. Astfel de corecții se fac pe toate exemplarele documentului financiar-contabil vizat. Dacă se fac rectificări pentru documente de predare-primire a valorilor materiale și mijloacelor fixe, este necesară semnătura celui care a făcut predarea și a celui care a efectuat primirea. La documentele completate electronic sunt admise corecturi numai înainte ca informațiile din acte să fie înregistrate automat. Documentele pe baza cărora se fac modificări în fișiere sau în baza de date trebuie să fie semnate și de persoanele împuternicite din conducere.

Cum pot fi efectuate alte rectificări

Există și anumite tipuri de documente pentru care nu sunt permise corecturi, ca, de exemplu, cele în baza cărora se primește, eliberează și justifică numerarul. Acestea trebuie anulate și păstrate, apoi, refăcute cu informațiile corecte.

Facturile greșite se anulează și se emit altele noi, dacă nu au apucat să ajungă la beneficiar. În caz contrar, se vor face alte facturi care să includă informațiile din documentele inițiale, numărul și data facturilor corectate, valorile cu semnul minus, dar și informațiile corecte. Practic, se stornează factura inițială și se eliberează una corectă, iar operațiile pot fi, sau nu, înregistrate pe același document ori pot fi create două facturi diferite. În situația ajustărilor bazei de impozitare a TVA-ului, furnizorii au obligația de a emite facturi cu valorile trecute pe minus sau să facă o mențiune din care să reiasă că sunt negative, atunci când baza de impozitare se reduce. Dacă vorbim de greșeli în decontul de TVA- formularul 300-corectarea se face cu ajutorul unui decont dintr-o perioadă fiscală ulterioară, iar corecturile se trec la rândurile de regularizări.

Pentru erorile identificate la stabilirea corectă a taxei colectate, în urma unui control fiscal, se emit facturi de corecție către beneficiari care cuprind o mențiune cum că acestea au fost emise după un control și trebuie înscrie într-o rubrică separată în decontul de TVA.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash


Kudika
25 Noiembrie 2020
Echipa Kudika
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:

Ti-a placut acest articol?

Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.


Setari Cookie-uri