Setari Cookie-uri

Indemnizația pentru creșterea copilului 2022: cum se calculează, limite și condiții

Legea privind indemnizația pentru creșterea copilului a fost modificată în anul precedent. Ordonanța de Urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021 (OUG 26/2021) a modificat OUG nr. 111/2010 privind indemnizația copilului. Iată cum se va calcula pentru anul 2022 și cine se încadrează pentru a încasa această indemnizație, precum și alte detalii care sunt importante pentru (viitorii) părinți.

Astfel, potrivit legii, atât mama, cât și tatăl pot să între în concediu de creștere a copilului și să primească indemnizație creștere copil, cu condiția că în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, cel puțin 12 luni (cumulate) din ultimele 24 de luni.

Indemnizație creștere copil 2022: Cât este cuantumul indemnizației

Indemnizația de creștere a copilului prezintă în 2022 limita minimă de 1.250/lună. Totodată, indemnizația de creștere copil nu poate depăși suma de 8500 lei/lună (chiar dacă veniturile părintelui sunt mai mari).

Citește și:

Apoi, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere, nivelul indemnizației lunare se majorează, de-acum, cu 1.250 de lei, iar nu cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară, așa cum era anterior în lege.

Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului în 2022?

Cuantumul indemnizației LUNARE se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

Cine poate beneficia de indemnizația de creștere a copilului în 2022?

Poate încasa această indemnizație:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Persoana care a adoptat copilul;
 • Persoana căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

Citește și:
 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se înțelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioada asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului "frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand".
 • Persoanele care în ultimii 2 ani, 12 luni anterior naşterii copilului au urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar/postuniversitar pot primi suma ce corespunde indemnizației de creștere copil.
 • De asemenea, în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, iar indemnizația de creștere a copilului este solicitată de către tatăl copilului, dosarul trebuie să conțină și un referat de anchetă socială. Ancheta socială se efectuează de către autoritatea tutelară, la solicitarea titularului dosarului privind indemnizația de creștere a copilului, printr-o cerere scrisă (la care se anexează actele de identitate ale părinților copilului -copie xerox- și certificatul de naștere al copilului-copie xerox-) și înregistrată la instituția de stat de care aparține.

Când trebuie depus dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului?

Termenul de depunere a dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului în 2022 este de 30 zile înainte de intrarea în concediu creștere copil (suspendarea activității) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data nașterii copilului în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a concediului de maternitate.

Citește și:

Dreptul la indemnizația de creștere a copilului se acordă:

 • Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul și indemnizația de maternitate (minim 42 zile de la data nașterii copilului) și s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.
 • Începând cu data nașterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tată – în cazul în care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
 • Începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgență sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

Unde se depune dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului?

Pentru depunerea dosarelor, dar și pentru informații suplimentare, trebuie accesată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Citește și:

Instituția competentă în ceea ce privește aprobarea și plata acestor drepturi este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a județului în care locuiește solicitantul.

Ce acte sunt necesare pentru constituirea dosarului privind indemnizația de creștere a copilului în 2022?

Acte necesare constituire dosar privind indemnizația de creștere copil (ICC) 2022:

 • cerere tip;
 • actele de identitate ale ambilor părinți (original+copie);
 • certificatul de naștere al copiilor (original+copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte, care nu a solicitat icc;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online);
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);

La acestea se mai adaugă următoarele, în funcție de situație:

Citește și:

Venituri obținute în calitate de salariat:

 • adeverința eliberată de angajator privind veniturile realizate;
 • dispoziția/decizia de suspendare/încetare (după caz), conf. art. 51 lit. a) Codul muncii, a contractului individual de muncă;

Activități independente:

Venituri obținute Persoană Fizică Autorizată

 • Declarație unică ANAF;
 • Adeverință de venit pentru anul anterior nașterii copilului (după caz);
 • Rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității
 • Dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB;
 • în situația în care nu a beneficiat de concediul pentru sarcină și lăuzie este necesară o declarație pe proprie răspundere în acest sens;

Venituri obținute din drepturi de autor

 • Adeverință de venit de la ANAF pe anul anterior;
 • Dovada suspendării activității (decizie, act adițional, copie, contract, etc.);
 • Adeverință care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile, venitul brut defalcat pe luni, contribuții sociale reținute (10% sau 16%) și venitul net realizat, defalcat;

Venituri independente, obținute din exercitarea profesiei de avocat, notar public sau medic:

 • Declarație unică ANAF;
 • Adeverință de venit pe anul anterior;
 • Dovada suspendării eliberată de Barou și ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB sau OPSNAJ, de Casa de Asigurări a Avocaților
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (dacă nu a beneficiat);
 • Dovada suspendării din funcția de notar public, termenul de suspendare începe să curgă de la dată încheierii procesului-verbal de preluare a sigiliilor și închidere a registrelor.

Elev/student

 • adeverință studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal.

Sursa foto articol: Natalia Deriabina/ shutterstock.com

Citește și:

  Vizionare placuta


  Kudika
  20 Ianuarie 2022
  Echipa Kudika

  Ti-a placut acest articol?

  Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.