Filmul începe ca o carte. O luminŃ albŃ, orbitoare, un dans de culori cu contururi estompate. Apar fe■e ciudate care vorbesc cu noi, cu el. Jean-Dominique Bauby aflŃ cŃ este în spital, conectat la diverse aparate care îl ajutŃ sŃ respire. Un bŃrbat în halat de medic vine spre el. Îi prezintŃ o evaluare sincerŃ a situa■iei. Bauby a suferit un accident vascular cerebral ║i a fost în comŃ timp de mai multe luni. El încearcŃ sŃ rŃspundŃ, însŃ nimeni nu pare sŃ îl audŃ. Medicul îi explicŃ: suferŃ de o boalŃ extrem de rarŃ, numitŃ “sindromxx”. Acesta compromite conexiunea dintre creier ║i restul sistemului nervos.

5 mesaje cosmice de la fluturi
Pacientul este complet paralizat, ca ║i cum ar fi încuiat în sine însu║i, având tot trupul prins într-un soi de “clopot pentru scufundŃri”, cum folosesc scafandrii. În cazul lui Bauby, numai pleoapa stângŃ a rŃmas func■ionalŃ. Este ultima lui fereastrŃ spre lume ║i unica lui metodŃ de comunicare. Clipe║te o datŃ pentru “da”, de douŃ ori pentru “nu”. Pe de altŃ parte, creierul în sine e în perfectŃ stare de func■ionare. Jean-Dominique Bauby aude, în■elege, ■ine minte, dar nu poate sŃ vorbeascŃ. În afarŃ de pleoapa ochiului stâng, are douŃ lucruri care încŃ func■ioneazŃ: imagina■ia ║i memoria. Fluturele. Dialogul interior al lui Jean-Dominique Bauby evolueazŃ dinspre amuzant spre tragic, de la în■elepciune spre revoltŃ ║i apoi invers. El decide sŃ î║i spunŃ povestea. Nu sub forma unui interviu din via■a realŃ, ci ca pe o carte, un roman. MemoreazŃ propozi■iile pove║tii sale, apoi, folosind sistemul creat de terapeutul sŃu specializat pe limbaj, le dicteazŃ literŃ cu literŃ, clipind atunci când litera corectŃ este pronun■atŃ cu glas tare.

DupŃ un an ║i douŃ luni în camera 119 a spitalului Beck Maritime, “notele sale de cŃlŃtorie ■intuite la pat” au fost finalizate. El a murit la zece zile dupŃ ce au fost publicate. Romanul “Scafandrul ║i fluturele” a fost publicat de Les Editions Robert Laffont în 1997 ║i s-a bucurat de un mare succes. A fost tradus în multe limbi, iar cititorii de pretutindeni sunt unanim mi║ca■i de povestea care i s-ar fi putut întâmpla oricŃruia dintre noi. Jean-Dominique Bauby, redactor-║ef al unei importante reviste de modŃ, Elle, fusese un bŃrbat seducŃtor. Era în floarea vârstei. Avusese mai multe vie■i ║i reu║ise în toate. Avusese grijŃ de sŃnŃtatea ║i aspectul sŃu. Accidentul sŃu vascular cerebral a fost la fel de brusc ║i de nedrept ca ║i soarta însŃ║i. De fapt, ║i el l-a considerat un semn din partea destinului. Î║i trŃise via■a de jurnalist cu o pasiune freneticŃ ║i nu evaluase niciodatŃ lucrul cu adevŃrat esen■ial. Copiii sŃi.

Bluze cu maneci fluture - vaporoase si placute pe timp de canicula
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor: