Rugăciunile de seară: cele mai puternice gânduri trimise Divinității pentru bunăstare, izbăvire, sănătate și fericire

Rigaciunile de seară se rostesc cu sufletul curat, fără invidie și alte sentimente negative în suflet. Fie că alegeți să rostiți o rugăciune de seară scurtă sau v-ați dedicat deja suficient timp pentru a parcurge rugile de seară pentru problemele voastre, este important să nu vă culcați fără să trimiteți câteva gânduri divinității. Gășiți un moment în fiecare seară să „stați de vorbă” cu Dumnezeu, să mulțumiți pentru tot ceea ce primiți și să aveți curajul să îi cereți ceea ce aveți nevoie. Căci mila și bunătatea Sa sunt necuprinse. Vă invităm să alegeți rugăciunile de seară cu care rezonați spiritual din cele de mai jos.

Rugăciuni scurte de seară

Rugăciune scurtă de seară: pentru iertare și curățire

„Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mă pentru tot ce trebuia să spun și nu am spus, pentru tot ce trebuia să fac și nu am făcut, pentru tot ce trebuia să iubesc și nu am iubit. Apără-mi, te rog, Doamne, familia, căci restul nu e decât praf și vânt.

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai mult decât tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn, păzește-ne de toată nălucirea întunericului.

Potolește, Doamne, Dumnezeul nostru, pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, că dobândind viață cu fapte bune să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin!”

Citește și:

Rugăciune scurtă de seară: pentru iertarea și liminarea sufletului

”Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu fapta şi cu gândul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără mâhnire dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciune scurtă de seară: pentru iertarea păcatelor și protecție divină

”Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, dă-ne iertare sufletului şi trupului nouă, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată nălucirea şi de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viaţă cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.”

Citește și:
rugaciuni de seara
Foto: Prasad K B/ shutterstock.com

Cea mai puternică rugăciune de seară din Biblie, aceasta este Tatăl Nostru

Când doreșți să spui o rugăciune rapidă înainte de culcare, poți pur și simplu să rostești Tatăl Nostru:

„Tatăl nostru

Care ești în ceruri

Sfințească-se numele Tău

Vie împărăția Ta

Facă-se voia Ta

Precum în cer așa și pre Pământ

Pâinea noastră cea de toate zilele

Da-ne-o nouă astăzi

Și ne iartă nouă greșalele noastre

Precum și noi iertăm greșiților noștri

Și nu ne duce pre noi în ispită

Ci ne izbăvește de cel rău,

Amin.”

Rugăciune puternică de seară în 4 trepte

Prima treaptă

„Doamne, îţi mulţumesc şi te binecuvântez pentru că astăzi…” şi spui ce motive ai să-i mulţumești şi să-l binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

Citește și:

A doua treaptă

„Doamne, ajută-mă să iert cum ierţi Tu, vino Tu în mine şi iartă pe…” şi îi spui pe cei pe care îi ai a-i ierta pentru ziua respectivă, care ți-au greşit ție și familiei tale în ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

A treia treaptă

„Doamne, iartă-mă pe mine pentru că…” și spui ce crezi că ai greșit cu fapta sau cu gândul și apoi spui: „Și pentru acestea iartă-mă, Doamne, pe mine așa cum și eu iert greșiților mei pentru că aşa ne înveți Tu, Doamne Dumnezeul nostru, în rugăciunea de căpătâi «Tatăl nostru». Amin!”.

A patra treaptă

„Doamne ajută-mă, că mâine vreau să…”, şi aici, la ultima treaptă spre iertarea lui Dumnezeu, spui ce dorinţe noi ai pentru ziua ce urmează. Apoi spui: "Îți mulțumesc Ție, Doamne, căci a Ta este Împarația Cerurilor și ești preaslăvit întru toată făptura. Amin."

Citește și:

Rugăciuni de seară pentru familie

Rugăciune de seară pentru familie: Înțelegere și iubire între soți

„Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu şi preaminunaţi făcători de minuni, binecredinciosule cneaz Petru şi binecredincioasă cneaghină Fevronia, osârdnici rugători pentru noi către Dumnezeu! La voi alergăm şi vouă ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi pentru noi, păcătoşii, sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu şi cereţi de la bunătatea Lui toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre: credinţă dreaptă, nădejde bună, dragoste nefăţarnică, bună credinţă neclintită, sporire în faptele cele bune, pace în lume, bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului, sănătate trupurilor şi mântuire sufletelor. Mijlociţi pe lângă Împăratul Ceresc pace, linişte şi bună rânduială pentru toţi binecredincioşii creştini.

Citește și:

Păziţi-ne pe noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvitorii care la voi aleargă adumbriţi-i cu lucrarea harică a rugăciunilor voastre bineplăcute lui Dumnezeu şi toate cererile lor cele cu evlavie împliniţi-le. Aşa, sfinţilor făcători de minuni, nu treceţi cu vederea rugăciunile noastre, ci mijlociţi pentru noi pururea către Domnul şi cu ajutorul vostru învredniciţi-ne să primim mântuirea cea veşnică şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu, ca să slavoslovim iubirea de oameni cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciune de seară pentru armonie în familie

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ că să salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin însăşi a Ta răbdare neclintită şi smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce şi moarte, fără împotrivire.

Citește și:

Vino între noi şi-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le „Pace Vouă!” şi ai liniştit sufletele lor înfricoşate şi întristate. Mântuitorul şi ocrotitorul vieţii noastre, linişteşte sufletele noastre zbuciumate şi înviforate. Pacea Ta ce-a nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Şi bucuria Ta fă-o deplină în noi, astfel că nimic să nu zdruncine credinţa şi liniştea familiei noastre.

Liniştitorul cel sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării, linişteşte-ne şi pe noi sufleteşte şi trupeşte, căci mult suntem afundaţi în cumplita mare a păcatelor şi a deznădejdii.

Iisuse, Tu eşti lumina ce-a dumnezeiască, mai presus de cuget şi de simţire, Tu eşti pacea celor tulburaţi, împovăraţi şi împresuraţi de necaz. Păzeşte-ne pe toţi de toată vătămarea şi ispita, pentru că îndulcindu-ne din ajutorul Tău, şi cu îngerii Tăi cei sfinţi fiind păziţi, toţi cu credinţă să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic şi Domn al păcii, şi împărăţia Ta este împărăţie veşnică. Amin."

Rugăciune pentru înţelegere în familie, către Sfinţîi Mucenici Adrian şi Natalia:

"O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, că să nu pierim în păcatele noastre. Aşa, Sfinţilor Mucenici primiţi glasul rugăciunii noastre, şi izbăviţi-ne cu mijlocirile voastre de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de grindină, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de moartea năprasnică şi de toate nevoile, necazurile şi bolile, ca pururea fiind întăriţi cu rugăciunile voastre să preaslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slavă, cinstea şi închinăciunea, dimpreună şi Celui Fără de început al Său Părinte şi Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin"

rugaciuni puternice de seara, rugaciune inainte de culcare
Foto: somsak nitimongkolchai/ shutterstock.com

Rugăciune de seară: de rostit de la 12 noaptea

Această rugăciune se va citi începând cu ora 12 noaptea, mai exact între orele 00:00-03:00, când cerurile sunt deschise și ruga noastră urcă ușor către divinitate:

„Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Treime;

Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Născătoare de Dumnezeu;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 4 Evanghelişti ai Domnului;

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Ioane Botezătorule al Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 12 Apostoli ai Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 70 Apostoli ai Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi sfinţii din ceruri şi toate puterile cereşti;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Mucenici din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Cuvioşi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi Ierarhi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Martiri din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Prooroci din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Pustnici din ceruri;

Milostive să-mi fiţi mie toate Sfintele Cuvioase Femei din ceruri;

Milostive să-mi fiţi mie toate Sfintele Muceniţe Fecioare din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Arhangheli din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Îngeri din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii zilei de astăzi;

Milostivă să-mi fii mie toată puterea cea lucrătoare a cerului;

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron al meu (numele);

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron al casei (numele);

Milostiv să-mi fii mie îngeraşul meu sfânt păzitor. Amin.”

Rugăciune de seară de la Arsenie Boca

”Dumnezeule veșnice și Împărate a toată făptură, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi. Cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, că sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfantului Tău nume, în toate zilele vieții mele. Și-mi ajută cu Harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup.

Izbăvește-mă Doamne de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele. Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”

Ușa Milostivirii: Rugăciune

Prea Sfântă Maică şi Fecioară

Nădejdea sufletului meu

Tu eşti a mea mijlocitoare

La milostivul Dumnezeu!

De n-ar avea la ceruri lumea

Rudenie de pe pământ

Atunci ar fi pustie viaţa

Asemenea unui mormânt!

De nu erai tu primăvară

A veacului înţelenit

Ar fi rămas de-a pururi iarnă

Şi soarele n-ar fi zâmbit.

De n-ai fi revărsat tu zorii

Peste pământul adormit

Atuncea umbră cea de moarte

Ar fi rămas fără sfârşit.

Iar astăzi, Prea Curată Maică,

Când toţi ne-am abătut la rău,

De nu te vei ruga fierbinte

Ne părăseşte Fiul Tău!

Trimite-i semn de pocăinţă

Norodului nedumerit

Şi adă iarăşi la credinţă

Pe sufletul cel rătăcit!

Dezleagă, Prea Curată Maică,

Cătuşele celor robiţi

Şi dăruieşte-le răbdare

Creştinilor năpăstuiţi! Amin."

Rugăciune de seară și pentru orice moment al zilei: Doamne, Doamne, Ceresc Tată

Această este și rugăciunea de seară a copiilor

"Doamne, Doamne, ceresc Tată,

Noi pe Tine Te rugăm

Luminează-a noastră minte,

Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii

Şi al nostru Tată eşti

Şi pe toate cele bune

Numai Tu le împlineşti. Amin."

Rugăciunea de seară a Sfântului Ioan Damaschin

”Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua smeritul meu suflet? Iată, groapa îmi zace în făţă şi moartea îmi stă înainte. De judecată Ta, Doamne, mă tem şi de chinul cel fără de sfârşit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Doamne Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurată Maică Ta şi pe sfântul înger păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda şi chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nici o minune, că vrednici sunt ei de milă Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăţi iubirea Ta de oameni, pentru că răutatea mea să nu biruiască bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.

Rugăciunea de seară a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos

”Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihneşte în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este în mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, păzeşte-mă cu lumina cea neînserată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu înţelegerea sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patimă Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu preasfântul Duh, în veci. Amin.”

Referințe:

https://lumeacredintei.net/

https://doxologia.ro/

https://preasfantafecioaramaria.wordpress.com/

https://www.condoleante.ro/

Sursă foto articol: EveMax/ shutterstock.com

Vizionare placuta


Kudika
23 August 2022
Echipa Kudika

Ti-a placut acest articol?

Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.


Setari Cookie-uri